แม่น้ำปาย

พบกับแม่น้ำที่มีความกว้างใหญ่และมีความยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแม่น้ำปายนั้นมีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลมาตามหุบเขาจากทิศเหนือลงมาทางใต้ ไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มจากอำเภอปายไปยังอำเภอปางมะผ้าก่อนผ่านเข้าสู่อำเภอเมือง จากนั้นก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินในเขตรัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์

ทั้งนี้แม่น้ำปายมีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างโดยรวม 30 เมตร และช่วงที่ลึกสุดประมาณ 7 เมตร พื้นใต้น้ำเป็นกรวดทรายทำให้น้ำมีความใส และมีความเย็นตลอดทั้งปี ในฤดูฝนจะมีกระแสน้ำที่เชี่ยวมาก ในยามหน้าแล้งก็ยังคงมีน้ำที่ลึกประมาณ 1 เมตร อย่างไรก็ตาม กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแม่ฮ่องสอนและเพื่อสัมผัสแม่น้ำปายกันอย่างเต็มอิ่มนั้น ก็คือ การล่องแก่งน้ำปาย ซึ่งมีความยากตั้งแต่ระดับ2-3 ในเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์และจะมีความยากระดับ 3-5 ในเดือนมิถุนายน-กันยายน โดยมีให้เลือก 2 เส้นทางด้วยกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand