ท่าดัดผสม บรรเทาอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเป็นอาการที่พบได้มากในคนทั่วไป เนื่องจากเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งที่คลินิกของผมจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการปวดหลังอยู่สม่ำเสมอ

ก่อนให้การรักษาผมจะสอบถามถึงสาเหตุและอาการของผู้ป่วยเสียก่อน เพื่อจะได้เลือกวิธีการรักษาที่ถูกจุด ซึ่งหากเป็นอาการปวดหลังที่เกิดจากการขยับร่างกายผิดจังหวะ ผมก็มักจะใช้ท่าดัดตนผสมบรรเทาอาการปวดหลังที่ผมเขียนมาในฉบับนี้

ท่าเตรียม

1. ผู้รับการนวดนอนหงาย ขาเหยียดตรงและถ่างขาเล็กน้อย โดยที่ผู้นวดนั่งบริเวณหว่างขาของผู้รับการนวด ถ้ามีอาการปวดหลังบริเวณข้างซ้ายให้ใช้ส้นเท้าข้างขวายันเอ็นร้อยหวาย ให้ขาผู้รับการนวดถ่างออกจนตึง
จากนั้นผู้นวดใช้เข่าซ้ายวางที่ต้นขาผู้รับการนวดไว้ (กดค้างไว้) แล้วใช้มือทั้งสองของตนดึงต้นขาของผู้รับการนวดไปหาตัว จนถึงข้อเท้าขึ้นลง 3 รอบ

2. ผู้นวดยกขาของผู้รับการนวดพาดตักไว้ แล้วใช้ศอกซ้ายกดที่ท้องข้างกระดูกเชิงกราน ค้างไว้นับ 1-20 แล้วผ่อนช้าๆ

3. ผู้นวดยกฝ่าเท้าของผู้รับการนวดไว้ที่บริเวณเอวของตนเอง จากนั้นผู้นวดนั่งคุกเข่าแล้วใช้ฝ่ามือกดย้ำบริเวณต้นขาด้านในของผู้รับการนวด 3 รอบ

4. ผู้นวดยกเข่าของผู้รับการนวดขึ้นตั้งฉากกับลำตัว จากนั้นผู้นวดใช้มือดันเข่าให้เข้าหาอกผู้รับการนวดมากที่สุด แล้วผู้นวดใช้มืออีกข้างกดขาขวาของผู้รับการนวด 3 จุด คือ บริเวณต้นขา บริเวณกลางขา และบริเวณเหนือเข่า 3 รอบ

5. ผู้นวดนั่งคุกเข่าขวา ยกเข่าซ้ายของผู้รับการนวดให้อยู่บริเวณระดับเอว โดยให้ข้อเท้าบริเวณร่อง
เอ็นร้อยหวายขัดกับเข่าของผู้นวดไว้ จากนั้น
ใช้มือขวาจับเข่าแล้วใช้มือซ้ายกดต้นขาผู้รับการนวดด้านข้าง 3 รอบ

6. ผู้นวดนั่งข้างเอวผู้รับการนวด แล้วยกส้นเท้าผู้รับการนวดขึ้น โดยให้ขาเหยียดตรง จากนั้นจึงงอขาของผู้รับการนวดเข้าหาอก 10 ครั้ง

7. ผู้รับการนวดนอนหงายยกขาขึ้นไขว่ห้าง จากนั้นผู้นวดจับเข่าและปลายเท้าของผู้รับการนวดดันเข้าหาหน้าอก

8. ผู้รับการนวดนอนหงาย ยกขาซ้ายทับขาขวาแบบตั้งเข่า จากนั้นผู้นวดใช้มือขวากดบ่าซ้ายของผู้รับการนวด แล้วใช้มือซ้ายผลักเข่าซ้ายของผู้รับการนวดให้ชิดพื้นด้านขวานับ 1-10 แล้วผ่อนมือกลับ

9. ผู้นวดยกขาซ้ายของผู้รับการนวดขึ้นตั้งฉากกับลำตัว จากนั้นผู้นวดใช้ศอกขวากดลงที่ฝ่าเท้าผู้รับการนวด ซึ่งท่านี้ช่วยให้หายปวดขาพับและน่องได้ดีมาก

10. ผู้รับการนวดนอนหงายตั้งเข่าทั้ง 2 ข้างขึ้น จากนั้นผู้นวดใช้มือจับส้นเท้าทั้ง 2 ของผู้รับการนวดขึ้น แล้วดันเข้าหาอก จากนั้นผู้นวดใช้ท่อนแขนกดเข่าทั้ง 2 ข้างของผู้รับการนวดไว้ แล้วหมุนซ้าย 5 ครั้ง แล้วหมุนขวา 5 ครั้ง

จากนั้นผู้นวดใช้ท่อนแขนกดเข่าของผู้รับการนวดเข้าหาอก แล้วใช้มือซ้ายของตนยกบั้นท้ายของผู้รับการนวดขึ้น ให้เข่าชนคางแล้วจึงค่อยๆ ผ่อนลง
/หมอชาวบ้าน